Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Hesteafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020.

Hesteafgiftsfondens formål er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Til finansiering af støttede projekter opkræver Hesteafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste

Hesteafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning, destruktion og eksport af heste. Afgiften udgør 175 kr. pr. hest.